Monthly Archives: Tháng Tư 2020

RA MẮT ỨNG DỤNG “𝐌𝐘 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐇𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑” – MỞ RA THẾ GIỚI KẾT NỐI THÔNG MINH GIỮA CON NGƯỜI VÀ XE – YAMAHA SMART CONNECTED

Hãy tải ngay ứng dụng 𝐌𝐘 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐇𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑 và 𝐘-𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓 để trải nghiệm phong cách sống mới: một tương lai công nghệ kết nối giữa con người và phương tiện di chuyển!  Xem thêm về 𝐌𝐘 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐇𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑: https://ymhvn.com/myyamahamotor  Xem thêm về 𝐘-𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓: https://ymhvn.com/yconnect #yamaha #newmediscover #myyamahamotor #yconnect #YamahaSmartConnected