Category Archives: Dịch vụ

TẾT RỘN RÀNG – HỔ VÀNG PHÁT LỘC

  1. Tên Chương trình khuyến mại: “TẾT RỘN RÀNG, HỔ VÀNG PHÁT LỘC” 2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các loại xe máy nhãn hiệu Yamaha do công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam sản xuất (không áp dụng cho xe nhập khẩu). 3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/01/2022. …

RA MẮT ỨNG DỤNG “𝐌𝐘 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐇𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑” – MỞ RA THẾ GIỚI KẾT NỐI THÔNG MINH GIỮA CON NGƯỜI VÀ XE – YAMAHA SMART CONNECTED

Hãy tải ngay ứng dụng 𝐌𝐘 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐇𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑 và 𝐘-𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓 để trải nghiệm phong cách sống mới: một tương lai công nghệ kết nối giữa con người và phương tiện di chuyển!  Xem thêm về 𝐌𝐘 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐇𝐀 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐑: https://ymhvn.com/myyamahamotor  Xem thêm về 𝐘-𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓: https://ymhvn.com/yconnect #yamaha #newmediscover #myyamahamotor #yconnect #YamahaSmartConnected